Ing. Tomáš Štifner
Home
O Mne
Škola
Foto
Akcie
Orange
Linky
mail

Pár drobností o mne

Som absolventom Hutníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach.
Od roku 1998 do roku 2006 som prechodne býval v Košiciach.
Na fakulte som študoval od septembra 2000 do júna 2006.
Od júla 2006 do októbra 2009 som pracoval ako Technologický inžinier odlievarne čapov, v Slovalco, a.s..

Ja v Tatranskej Lomnici