Ing. Tomáš Štifner
Home
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Materialy pre študentov Hutníckej fakulty
na Technickej univerzite v Košiciach
V tejto sekcii su k dispozícii materialy ktoré som zozbieral počas môjho štúdia
na Hutníckej fakulte, a ktoré môžu pomôcť každému študentovi.

Naša škola